Blog Archives: Articles

22
Jan

مسموم خاطرات

 

 

روزی را می بینم ،
که ساده از تو بگذرم ،
همان قدر ساده که دوستت داشتم ،
آن روزی که انتظار بودنت را ،
در هیچ جای واژگانم ندارم ،
روزی که التیام زخم های مرگ باشد ،
و خیلی دیر نیست ،
که در هوای نبودنم ،
مسموم خاطراتم می شوی …
———————————
© فرهاد

اجرا با صدای: نارگل

Share Button
15
Jan

آرزوهایم به درک

 

 

آرزوهایم به درک ،
اصلا رویاهایم هم ،
حتی آینده ام ،
مگر چه فرقی می کند؟!
بهشت یا جهنم ،
شاد یا غمگین ،
دنیای بی تو ،
سراسر جهنمی غمگین است …
———————————–
© فرهاد

اجرا با صدای: نارگل

Share Button
15
Jan

نگفتمت بمان

نگفتمت بمان ،
چرا که بودنت را بی ارزش می کرد ،
اما ای کاش رفتن را بلد بودی ،
نه از قلبم می روی ،
نه از ذهنم ،
حواست هست؟!!
این روزها نمک زخم هایم شده ای …
—————————————-
© فرهاد

اجرا با صدای: نارگل

Share Button
در باره من
یادم باشد که حرفی نزنم که به کسی بربخورد ............................................. نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد ......... راهی نروم که بیراه باشد ............................... خطی ننویسم که آزار دهد کسی را .................................. یادم باشد که روز و روزگار خوش است ....................... همه چیز روبراه و بروفق مراد است و خوب .................. تنها٬ تنها دل ماست که دی نیست .................................. آره .......................................................................
© Copyright 2010-2019 Sarnevesht. All rights reserved. Created by Red Signature Media —